De uitdagingen van de Buy-&-Build CFO

In dit artikel

De acquisitie is voorbij. Er is behoefte aan een ervaren CFO die de touwtjes stevig in handen neemt. Iemand die een centrale rol speelt in de acquisitiefase, maar daarbij ook een scherpe focus houdt op waardecreatie en efficiëntieverbetering. Bovendien is de CFO verantwoordelijk voor de operationele taken zoals begroting, maandrapportages, jaarrekening en cashmanagement. Deze lange lijst met verantwoordelijkheden samen met de ambities die vanuit de PE partijen worden gesteld, maken de CFO rol binnen een Buy-&-Build organisatie dan ook complex en uitdagend. Ook in de arbeidsmarkt is dit terug te zien. De succesratio voor dit type CFO is namelijk kleiner dan 50%. Waar zit de crux nu precies? In deze blog gaan we dieper in op de uitdagingen van de Buy-&-Build CFO en leggen we een mogelijke oplossing voor.

De Buy-&-Build strategie kenmerkt zich door een combinatie van acquisities, organische groei en het behalen van synergievoordeel. Wanneer we inzoomen op de Buy-&-Build CFO, zien we dat deze strategie resulteert in een tweeledige CFO positie, namelijk de Buy-CFO en de Build-CFO.

Buy-CFO: De Dealmaker

De Buy-CFO is een dealmaker die zich richt op:

 • Het maken van strategische keuzes
 • Het uitvoeren van marktonderzoek
 • Het uitvoeren van due diligence-onderzoeken
 • Het bepalen van bedrijfswaarderingen
 • Het onderzoeken van financieringsopties
 • Het opstellen van overnameovereenkomsten
 • Het verkrijgen van goedkeuringen van regelgevende instanties
 • Het opstellen van integratieplannen
 • Het in kaart brengen van synergiën

Deze rol vereist een gedreven, resultaatgerichte persoon die beslissingen durft te nemen en oog heeft voor details. De ideale CFO is zowel dominant als consciëntieus, wat hen in staat stelt om snel beslissingen te nemen, grondige analyses uit te voeren, een duidelijke strategie te ontwikkelen en effectief te communiceren, en om te gaan met de complexiteit van bedrijfsovernames.

Build-CFO: De Waardecreëerder

De Build-CFO is verantwoordelijk voor het creëren van waarde na de overname. Dit omvat:

 • Het opzetten van een goede finance structuur en processen
 • Integratie van overgenomen bedrijven, inclusief financiële systemen en harmonisatie van processen en rapportages
 • Identificatie en realisatie van synergiën
 • Optimalisatie van cashflow en liquiditeitsbeheer
 • Harmonisatie van het salarishuis
 • Goede communicatie en aandacht voor culturele integratie
 • Beheer van product- en dienstportefeuille, contracten en verplichtingen
 • Naleving van wet- en regelgeving, risicomanagement en monitoring van de integratie

Deze rol vereist een veelheid aan capaciteiten, waaronder oog voor detail, procesgerichtheid, pragmatisme en verbindend vermogen. De CFO moet communicatief vaardig zijn, goed kunnen samenwerken en makkelijk kunnen schakelen tussen diverse stakeholders. Daarnaast moet hij sterk zijn in analytische vaardigheden, beslissingen durven nemen en omgaan met conflicten die tijdens integraties kunnen ontstaan.

Schaap met 6 poten

Bij de zoektocht naar een geschikte Buy-&-Build CFO wordt dus niet naar het spreekwoordelijke schaap met 5 poten gezocht, maar naar die met 6 poten. In de praktijk zien we echter dat het zeer zeldzaam is dat één persoon alle eigenschappen van zowel de Buy-CFO als de Build-CFO op de juiste manier kan belichamen. Toch betreft het bij kleinere organisaties of organisaties die in de beginfase van de Buy-&-Build strategie zitten vaak één persoon. Het zal je dan ook waarschijnlijk niet verbazen dat de succesratio van een Buy-&-Build CFO minder dan 50% is en de CFO vaak al in het tweede dan wel derde jaar vervroegt het schip verlaat. 

Focus splitsen

Kan dit nu niet anders? Wij hebben de ervaring van wel. Ook al heeft elke setting zijn eigen aanpak nodig, is uit onze ervaring gebleken dat het juist waardevol is om tijdelijke expertise in te zetten om zo een betrouwbare en ‘future proof’ finance organisatie op te bouwen. De nieuwe CFO kan zich op deze manier meer focussen op de groeistrategie en het succesvol overnemen van nieuwe bedrijven. Dit zorgt voor een duidelijke focus en op de langere termijn een nog succesvollere verkoop! 

Door de nauwe samenwerking met onze andere kleuren, kijken wij verder dan alleen de vaste invulling van de CFO rol en kunnen we die stap extra maken en meedenken over de meest optimale oplossing. Zo bieden onze collega’s van YellowFinance met hun CFO-as-a-Service, die expertise die nodig is bij het opbouwen van een robuuste en schaalbare financiële functie binnen een snelgroeiende organisatie. Zo kan er voor de permanente positie gerichter talent worden aangetrokken om zo optimaal gebruik te kunnen maken van ieders sterke punten.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van YellowFinance of neem contact met ons op.

Informatie
Onderwerp
Datum
19 juni, 16:23
#replace title#