Private Equity


Het creëren van maximale waardecreatie in een korte periode is alleen haalbaar met sterk leiderschap.

Meer dan ooit tevoren draait Private Equity om waardecreatie.

Private Equity

De competenties van een CFO binnen een Private Equity deelneming

Leiderschap. Ondernemerschap. Overtuigingskracht. Vasthoudendheid.

Als financieel eindverantwoordelijke binnen een Private Equity-owned onderneming ben jij de verbinder tussen de organisatie, het managementteam en de investeerders. 

Enerzijds zet je je in om de organisatie verder te professionaliseren. Jij kijkt verder dan alleen de cijfers en stelt duidelijke doelen. Met jouw mensgerichte aanpak weet jij alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, waardoor een gezamenlijk focus ontstaat. 

Anderzijds geef je samen met de investeerders de verdere groeistrategie vorm. Vaak gaat dit gepaard met een buy & build strategie, het vervolgens integreren van nieuwe acquisities en het ophalen van nieuwe financieringen. Digitalisering en automatisering zijn hierbij belangrijke pijlers om synergievoordelen te kunnen realiseren en goed inzicht te geven over het reilen en zeilen van de organisatie zodat de maximale waardecreatie kan worden gerealiseerd.

Private Equity

Belangrijke thema's binnen Private Equity
 

  • Professionaliseren

  • Digitaliseren

  • Automatiseren

  • Financieringen

  • Buy & Build

  • Centraliseren

  • Verkoopklaar maken

 

Meer informatie? Download onze brochure

Private Equity