De rol van de CFO bij een M&A traject

In dit artikel

Het aankoopproces van een portfoliobedrijf is een complex en strategisch traject dat zorgvuldige planning, uitvoering en integratie vereist. Hoewel het traject in hoofdlijnen in te delen is in 6 fases, kan het proces sterk variëren afhankelijk van de sector, de grootte van de transactie en de specifieke doelstellingen van de betrokken partijen wat resulteert in unieke uitdagingen en kansen. Hieronder bespreken we de verschillende fasen van dit proces en de cruciale rol die de Chief Financial Officer (CFO) speelt in elke fase.

Fase 1: Voorbereiding en Strategieontwikkeling

De eerste fase van het aankoopproces begint met het vaststellen van de strategische doelen van de acquisitie. Dit kan o.a. omvatten:
•    Identificeren van groeimogelijkheden
•    Het betreden van nieuwe markten
•    Het verkrijgen van technologische of operationele voordelen

In deze fase is de CFO verantwoordelijk voor het analyseren van de financiële implicaties van de strategische doelen. Dit omvat het opstellen van financiële modellen, budgetten en het beoordelen van de beschikbare financiële middelen. De CFO zorgt ervoor dat de acquisitie past binnen de bredere financiële strategie van het bedrijf.

Fase 2: Target Identificatie en Screening

In deze fase worden potentiële overnamekandidaten geïdentificeerd en beoordeeld. Dit kan door middel van marktonderzoek, netwerken en advies van financiële adviseurs.

Binnen fase 2 speelt de CFO een sleutelrol bij de initiële financiële beoordeling van een target. Dit houdt in dat de financiële gezondheid van de targets wordt geanalyseerd, inclusief hun balans, winst- en verliesrekening, cashflow en mogelijke financiële risico’s. De CFO helpt bij het opstellen van een shortlist van de meest veelbelovende targets.

Fase 3: Evaluatie en Waardering

Zodra de potentiële overnamekandidaten zijn geïdentificeerd, volgt een diepgaande evaluatie en initiële waardering op basis van de tot dan toe beschikbare informatie. 

De CFO helpt samen met de bestuurders bij het bepalen van een juiste initiële waardering voor de acquisitie.

Fase 4: Due Diligence

Tijdens de due diligence fase wordt een grondig onderzoek uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alle aspecten van het target bedrijf goed begrepen worden en dat er geen verborgen risico's of verplichtingen zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar “verborgen” verbeterpotentieel.

In deze fase leidt de CFO het due diligence proces en coördineert met andere functionele teams zoals juridische, operationele en IT-teams. Samen met het finance team beoordeelt de CFO de nauwkeurigheid van de financiële rapporten, identificeert eventuele financiële risico’s en stelt zeker dat alle financiële aspecten van de deal goed gedocumenteerd zijn. De CFO heeft hierin de eindverantwoordelijk rol.

Fase 5: Onderhandeling en Sluiting

Na succesvolle due diligence worden de definitieve voorwaarden van de acquisitie onderhandeld en geformaliseerd in een overeenkomst.

Bij deze fase speelt de CFO een centrale rol bij de onderhandelingen over de financiële voorwaarden van de overeenkomst. Dit omvat het structureren van de deal, het bepalen van de financieringsstrategie en het waarborgen dat de transactie financieel haalbaar is. De CFO is ook betrokken bij het opstellen van de definitieve overeenkomst en zorgt ervoor dat alle financiële clausules duidelijk en haalbaar zijn.

Fase 6: Integratie

De laatste fase van het aankoopproces is de integratie van het overgenomen bedrijf in de bestaande bedrijfsstructuur. Dit is een kritieke fase die bepaalt of de acquisitie succesvol zal zijn op de lange termijn.

In fase 6 is de CFO verantwoordelijk voor het financiële integratieproces. Dit omvat het harmoniseren van financiële systemen, rapportagestructuren en het beheersen van de cashflow. De CFO zorgt ervoor dat de financiële synergiën worden gerealiseerd en dat de integratie soepel verloopt zonder verstoringen van de dagelijkse operaties.

Conclusie

Het M&A-proces van een portfoliobedrijf is een complex traject dat strategisch inzicht en precisie vereist. Elk M&A-proces is uniek, beïnvloed door factoren zoals de sector, transactieomvang en doelstellingen, wat resulteert in unieke uitdagingen en kansen. De CFO speelt een cruciale rol in elke fase waarbij haar/zijn expertise onmisbaar is om deze uitdagingen en kansen aan te vliegen. De komende periode gaan wij met onze relaties het gesprek aan over hun ervaringen tijdens een M&A traject waarbij we inzoomen op de bovenstaand genoemde fases.

Informatie
Onderwerp
Datum
3 juli, 16:29
#replace title#