Finance Scan

De finance scan vindt knelpunten en brengt het verbeterpotentieel in beeld, waardoor jij een succesvolle start kunt maken.

Finance Scan

De Finance Scan ondersteunt.

Als startende CFO of FD komt er veel op je af. Het is daarom essentieel om snel inzicht te krijgen in de organisatie. Uit ervaring weten wij dat een vliegende start bijdraagt aan het snel en succesvol realiseren van doelen. Daarom helpen we de door ons geplaatste financials inzicht te krijgen in de organisatie middels een finance scan. Met deze scan worden knelpunten gevonden en wordt het verbeterpotentieel in beeld gebracht.

Wat is de optimale organisatiestructuur? In welke mate moet je investeren in processen en systemen en zijn alle competenties in de organisatie aanwezig? Allemaal vragen waar je een passend antwoord op krijgt. Naar welke antwoorden ben je zelf op zoek? Samen brengen we vervolgens de aandachtspunten die relevant zijn in kaart.

Aspecten die in deze analyse aan bod komen

  • Organisatiestructuur en aansturing
  • Strategievorming en de beoogde 'stip aan de horizon'
  • Optimale organisatieomvang
  • Autonome groei of door overnames of samenwerkingsverbanden
  • Zijn alle competenties in de organisatie aanwezig?
  • Zijn de processen in voldoende mate flexibel, efficiënt en geautomatiseerd?
  • Waar en in welke mate investeren in mensen en middelen?
  • Kwaliteit van managementrapportages
  • Inrichting interne functie waaronder finance en beleid
Finance Scan